Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XL/219/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie miasta Łęknicy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2010-05-05
Organ wydający:Rada Miejska w Łęknicy
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 37 pozycja: 553
Hasła:okręgi wyborcze

UCHWAŁA NR XL/219/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie miasta Łęknicy Na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i  sejmików województw/ Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm./ uchwala się, co następuje: § 1. Dokonuje się zmiany opisu granic okręgu wyborczego Nr 4 utworzonego na terenie Miasta Łęknicy Uchwałą  Nr 230/259/98 Zarządu Miasta w Łęknicy z dnia 14 sierpnia 1998r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych,  poprzez dopisanie ulicy Szkolnej. § 2. Wykaz stałych okręgów wyborczych uwzględniający zmiany, o których mowa w §1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej  wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. § 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze.  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Marszałek Załącznik do Uchwały Nr XL/219/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 18 marca 2010 r. WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, ICH GRANICE I NUMERY ORAZ LICZBA WYBIERANYCH RADNYCH W MIEŚCIE ŁĘKNICA -Nr -Granice okręgu okręgu ID: RAIUTRJFCTKWWVHJXVPZMNQEY. Niepodpisany. -1 -2 -ulice: Biała, Fabryczna od nr 1-10, XX-lecia -Iloś ć  wybieranych radnych Strona 1 / 2 -3

-ulice: Chabrowa, Cicha, Czerwona, Fabryczna od nr 11 dk., Hutnicza, -3

Załącznik do Uchwały Nr XL/219/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 18 marca 2010 r. WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, ICH GRANICE I NUMERY ORAZ LICZBA WYBIERANYCH RADNYCH W MIEŚCIE ŁĘKNICA -Nr okręgu -1 -2 -3 -4 -5 -Granice okręgu -ulice: Biała, Fabryczna od nr 1-10, XX-lecia -Iloś ć  wybieranych radnych -3

-ulice: Chabrowa, Cicha, Czerwona, Fabryczna od nr 11 dk., Hutnicza, -3 Kwiatowa, 1 Maja, Parkowa, Wybrzeżna -ulice: Dworcowa, Żurawska -3 -ulice: Kościuszki, Leśna, Ogrodowa, Sawickiej, Szkolna, Wiejska, Wolności od -3 nr 4 dk. -ulice: Polna, Wojska Polskiego, Wolnośc i o d n r 1-3c, Wypoczynkowa, -3 Wyzwolenia

ID: RAIUTRJFCTKWWVHJXVPZMNQEY. Niepodpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.132.2527

  uchwała nr XLII/509/2010 Rady Miasta Leszno z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Leszna

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.143.2737

  uchwała nr XL/420/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 6 maja 2010r. w sprawie: zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Kościana.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLI/243/2010 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Stare Kurowo.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIII/492/10 Rady Miasta Słubice z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Słubice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/321/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 2 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta i Gminy Szlichtyngowa

porady prawne online

Porady prawne

 • Ocieplenie budynku

  Czy ocieplanie budynku jednorodzinnego metodą lekką (styropian) oraz położenie elewacji o takim samym kolorze, jak była poprzednio wymaga zgody budowlanej lub zgłoszenia (...)

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Opłata za wycięcie drzewa

  Lokalny urząd zażądał ode mnie zapłaty 76 PLN za pozwolenie wycięcia 9 letniego modrzewia posadzonego na terenie zamieszkałej działki budowlanej na terenie miasta (...)

 • Zgłoszenie zmiany rachunku bankowego

  Czy zmiana banku (rachunku firmy) firmowego rachunku bankowego przy firmie działającej jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wymaga uiszczenia zmiany (...)

 • Działki rolne w granicach miasta - przekształcenie

  Posiadam działkę rolną. Znajduje się ona w mieście. Słyszałem, że wszystkie działki w obrębie granic miast stają się budowlanymi z mocy prawa? Czy tak jest?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXX/190/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

 • uchwała nr LV/431/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 12 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • uchwała nr XLVIII/308/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie gminy Krosno Odrzańskie.

 • uchwała nr XLVIII/307/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.

 • uchwała nr XLVIII/306/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 12 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Krośnie Odrzańskim.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.