Logowanie

Tytuł:

obwieszczenie Starosty Zamojskiego z dnia 2 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat zamojski

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-03-30
Organ wydający:Starosta Zamojski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 38 pozycja: 849
Hasła:koszty utrzymania

OBWIESZCZENIE STAROSTY ZAMOJSKIEGO z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat zamojski

Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) ustala się średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2010 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat zamojski:

1. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo ? Wychowawcza ul. Osiedlowa 7, 22-437 Łabunie 2. Dom Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu ul. Rózin 8, 22-470 Zwierzyniec 3. Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu ul. Partyzantów 3B, 22-470 Zwierzyniec

3 239 zł

3 256 zł

3 331 zł

Starosta Henryk Matej
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Starosty Zamojskiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat zamojski

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Starosty Zamojskiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zamojski

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 13/2009 Starosty Lubińskiego z dnia 11 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubiński w 2009 r

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.1933

  komunikat Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych przez powiat grodzki Poznań oraz działających na jego zlecenia

 • Dziennik Urzędowy

  informacja nr ZARZĄDZENIE Nr 12/2009 Starosty Inowrocławski z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2009 r. w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat inowrocławski

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumentacja medyczna dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, matka ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czy matka ma prawo wglądu do dokumentacji lekarskiej dziecka?

 • Czas pracy nauczyciela doradcy metodycznego

  Nauczyciela doradca metodyczny jest zatrudniony w szkole podstawowej ze zniżką godzin od 1/3 do 2/3 i realizuje zadania powierzone przez organ prowadzący w ośrodku doskonalenia (...)

 • Aktualizacja wywiadu środowiskowego

  Jak często trzeba przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy w sytuacji wypłaty osobie zasiłku stałego lub okresowego? Wywiad ma jedynie sprawdzić czy może być realizowany (...)

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  Do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityku Społecznej w K. została skierowana skarga na działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w O. w zakresie nie reagowania (...)

 • Zgromadzenie Zakonne - nadzór pedagogiczny

  Przedszkola niepubliczne prowadzone przez Zgromadzenia Zakonne. W jakich obszarach mogę prowadzic nadzór pedagogiczny (pełnię funkcję wizytatora w KO, 1,5 roczny staż (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • obwieszczenie Starosty Zamojskiego z dnia 2 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat zamojski

 • obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 10 marca 2010r. w sprawie wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m? powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Lublina oraz województwa lubelskiego, z wyłączeniem miasta Lublina.

 • uchwała nr XXXVIII/218/10 Rady Gminy Żółkiewka z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie szczególowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości

 • uchwała nr XXVIII/179/2009 Rady Gminy Urszulin z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

 • uchwała nr XXXVI/165/10 Rady Gminy Tereszpol z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tereszpol.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.