Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLIV/239/10 Rady Gminy Goraj z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-04-09
Organ wydający:Rada Gminy Goraj
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 40 pozycja: 882
Hasła:dotacje

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIV/239/10 Rady Gminy Goraj z dnia 24 lutego 2010 roku

............................................... ............................................... ............................................... (nazwa osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole, nr tel. do kontaktu)

Goraj, dnia......................................

Wójt Gminy Goraj

Na podstawie § 4 ust.2 Uchwały Nr XLIV/239/10 Rady Gminy Goraj z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakres kontroli prawidłowości jej wykorzystania poniżej przedstawiamy rozliczenie dotacji za okres ............................. kwartału ......................roku otrzymanej przez niepubliczne przedszkole .................................................................................................................... (nazwa przedszkola, adres, nr tel. )

Kwota otrzymanej dotacji w Rodzaj wydatku, na który okresie ........kwartału......roku została wydatkowana dotacja

Kwota wydatku (zł.)

Uwagi

..................................................... Pieczątka i podpis
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.33.753

  uchwała nr 239/XXX/09 Rady Gminy Krasiczyn z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.56.1170

  uchwała nr XXXV/260/2010 Rady Gminy w Pysznicy z dnia 19 maja 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pysznica dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, a także w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.105.1924

  uchwała nr XLVI/350/2010 Rady Gminy Przemyśl z dnia 27 września 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.61.1173

  uchwała nr IX/65/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2059

  uchwała nr IV/15/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXII/205/10 Rady Gminy Godziszów z dnia 1 marca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, trybu ich pobierania oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.

 • uchwała nr XXXIX/205/10 Rady Gminy Adamów z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli.

 • informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 marca 2010r. o decyzjach: nr WCC/143-ZTO-B/421/W/OLB/2010/EB w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła i nr PCC/154-ZTO-C/421/W/OLB/2010/EB w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła DALKIA Międzyrzec Podlaski Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim

 • zestawienie Prezydenta Miasta Zamość z dnia 12 lutego 2010r. za 2009 rok.

 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 grudnia 2009r. sygn.akt II SA/Lu 717/09


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.