Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXV/254/10 Rady Gminy Żagań z dnia 22 marca 2010r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem geodezyjnym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2010-06-01
Organ wydający:Rada Gminy Żagań
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 48 pozycja: 684
Hasła:opłaty lokalne

UCHWAŁA NR XXXV/254/10 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem geodezyjnym Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 98a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), uchwala się co następuje: § 1. Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem geodezyjnym, w wysokości 25% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed podziałem, a wartością, jaką nieruchomość ma po podziale. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żagań. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Żagań Bolesław Galent  

ID: OVKIX-PNTAY-OLLOD-HXWXC-DMTKA. uchwalony.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/174/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem geodezyjnym.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/41/11 Rady Miasta Słubice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem geodezyjnym.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.246.412

  uchwała nr IX/92/11 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 5 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego jej podziałem oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.42.1064

  uchwała nr XXI/127/09 Rady Gminy Osieck z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/172/08 Rady Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu wartości nieruchomosci objętych podziałem

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXX/190/2010 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie

 • rozporządzenie nr 1/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 24 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich

 • uchwała nr XI/79/09 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdnica na 2010 rok.

 • uchwała nr XXXVI/203/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 17 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na 2010 rok Gminy Łęknica.

 • uchwała nr XXXVIII/434/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2010


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.