Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLIV/363/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2010-06-14
Organ wydający:Rada Miejska we Wschowie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 52 pozycja: 747
Hasła:

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa oraz z powiatu na zadania bieżące, na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego Dział

600

Zał. Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/363 /09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18.12.2009

Rozdział

60095 2320 2330 921

Paragraf

Transport i łączność

Treść

Wartość

Pozostała działalność

228 000,00 228 000,00 180 000,00 48 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

92120 6620

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Razem:

378 000,00

Strona 1 z 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIV/357/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/168/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIII/471/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu do głosowania na obszarze Gminy Wschowa w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr L/428/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie: zasad używania herbu Gminy Wschowa.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX /212/ 12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały NR VII / 52 / 11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wschowa.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/114/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Wschowa.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • wyrok nr II SA/Go 127/10 z dnia 24 marca 2010r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 24 marca 2010r., II SA/Go 127/10 wraz z uzasadnieniem

 • aneks nr 2 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 18 maja 2010r.

 • aneks nr 2 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 18 maja 2010r.

 • aneks nr 2 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 18 maja 2010r.

 • porozumienie nr ES/3052/1/2010 Starosty Zielonogórskiego z dnia 10 marca 2010r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.