Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXVII/181/2010 Rady Gminy Dzwola z dnia 18 marca 2010r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w Gminie Dzwola.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-05-14
Organ wydający:Rada Gminy Dzwola
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 53 pozycja: 1078
Hasła:przedszkola

UCHWAŁA NR XXVII/181/2010 RADY GMINY DZWOLA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w Gminie Dzwola Na podstawie art. 14 a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Dzwola uchwala, co następuje: § 1. Z dniem 1 września 2010 r. tworzy się punkty przedszkolne na terenie Gminy Dzwola: 1) Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół w Krzemieniu. 2) Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół w Kocudzy. § 2. Warunki organizacyjne Punktów Przedszkolnych, o których mowa w § 1, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2010 r. Załącznik do Uchwały Nr XXVII/181/2010 Rady Gminy Dzwola z dnia 18 marca 2010 r. Zalacznik1.doc ORGANIZACJA PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH

ID: JEFIZ-MOMXX-BINBC-DOEPA-PWRZA. Podpisany.

Strona 1 / 2

Urzędowym Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2010 r. Załącznik do Uchwały Nr XXVII/181/2010 Rady Gminy Dzwola z dnia 18 marca 2010 r. Zalacznik1.doc ORGANIZACJA PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH

ID: JEFIZ-MOMXX-BINBC-DOEPA-PWRZA. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Dzwola z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zmian Statutu Gminy Dzwola.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/95/2012 Rady Gminy Dzwola z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian Statutu Gminy Dzwola

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.177.5470

  uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych w Gminie Raciąż

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/55/2011 Rady Gminy Dzwola z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Dzwola do kategorii dróg gminnych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/94/2012 Rady Gminy Dzwola z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/139/09 Rady Gminy Dzwola z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LXI/370/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 30 marca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 • uchwała nr LX/365/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 4 marca 2010r. w sprawie Regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Dęblin.

 • uchwała nr XLIV/272/10 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Bychawa

 • uchwała nr XLII/339/2010 Rady Powiatu w Puławach z dnia 24 marca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XL/401/2006 Rady Powiatu w Puławach w sprawie ustalenia orgaznizacji mieszkań chronionych utworzonych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tych mieszkaniach.

 • uchwała nr LIX/324/2010 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ryki

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.