Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXIX/428/2010 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Tomaszów Lubelski

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-05-14
Organ wydający:Rada Miasta Tomaszów Lubelski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 54 pozycja: 1109
Hasła:statuty gmin

UCHWAŁA NR XXXIX/428/2010   RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI   z dnia 26 marca 2010 r.     w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Tomaszów Lubelski    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) ­ Rada Miasta uchwala, co następuje :  § 1. W uchwale Nr XIII/130/2007 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 26 października 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Tomaszów Lubelski (Dz.U. Woj. Lub. Nr 186, poz. 3342 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:  Załącznik Nr 1 ?  wykaz jednostek organizacyjnych miasta Tomaszów Lubelski stanowiący załącznik do Statutu Miasta uchwalonego uchwał ą  Nr XIII/130/2007 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 26 października 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Tomaszów Lubelski (Dz.U. Woj. Lub. Nr 186, poz. 3342 z późn .   z m . )  ?  otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.   § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.   § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.  

Przewodniczący Rady Miasta     mgr Marian Łysiak    Załącznik do uchwały Nr  XXXIX/428/2010  Rady Miasta Tomaszów Lubelski  z dnia 26 marca 2010 r.  Zalacznik1.doc   Wykaz jednostek organizacyjnych miasta Tomaszów Lubelski 

Strona 1 / 2

  mgr Marian Łysiak    Załącznik do uchwały Nr  XXXIX/428/2010  Rady Miasta Tomaszów Lubelski  z dnia 26 marca 2010 r.  Zalacznik1.doc   Wykaz jednostek organizacyjnych miasta Tomaszów Lubelski 

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.396.2792

  uchwała nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.712.6085

  uchwała nr XLIX/485/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budzetowej

 • DZ. URZ. 2010.25.147

  uchwała nr XXXI/285/09 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2123

  zarządzenie nr 247(96)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 września 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 227(76)/08 z dnia 21 lipca 2008r. zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 222(71)/08 z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 211(60)/08 z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy kwoty długu gminy Wiązowna na rok 2008 i lata następne

 • DZ. URZ. 2010.629.5101

  uchwała nr XLVI/739/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010

porady prawne online

Porady prawne

 • Uchwała o podniesieniu kapitału zakładowego

  Czy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego ustalając ostateczny termin wykonania tej uchwały np. na 10 miesięcy później? Czy każdy (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Zaskarżenie uchwały właścicieli lokali

  Czy istnieje możliwość odwołania/mediacji z zarządcą nieruchomości w sprawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej nakładającej obowiązek "składki" na budowę dodatkowych (...)

 • Brak oddania głosu w sprawie uchwały w obiegu

  Jeden ze współwłaścicieli we Wspólnocie w drodze indywidualnego zbierania głosów w sprawie uchwały przez dwa tygodnie nie ustosunkował się do uchwały. Czy brak (...)

 • brak zmiany KRS a decyzje zarządu

  Na walnym zgromadzeniu został wybrany cały nowy zarząd spółki z o.o. (zmieniony cały skład osobowy). Od tego czasu minęły już 3 miesiące jednak stosowna zmiana (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLIII/247/10 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 • uchwała nr XXXIII/196/2010 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy

 • uchwała nr XXXIII/194/2010 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 5 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów

 • uchwała nr XXXIII/193/2010 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 5 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów

 • uchwała nr XXXIII/188/2010 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/132/2005 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karta Nauczyciela przedmiotów nauczanych w różnym wymiarze godzin, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Hrubieszów.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.