Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLIII/337/2010 Rady Miasta Łuków z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Łuków.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-05-26
Organ wydający:Rada Miasta Łuków
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 58 pozycja: 1177
Hasła:nadanie nazwy

UCHWAŁA NR NR XLIII/337/2010 RADY MIASTA ŁUKÓW z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Łuków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ), Rada Miasta Łuków uchwala co następuję: § 1. Nadaje się rondu w Łukowie uwidocznionemu na szkicu stanowiącym załącznik do uchwały, znajdującemu się u zbiegu ulic Siedleckiej, księdza Jerzego Popiełuszki i Alei Wojska Polskiego, nazwę ? Rondo NSZZ Solidarność. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łuków. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Id: DQBIT-RAXOQ-AFELA-IHSEK-RJPVK. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/270/2012 Rady Miasta Łuków z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Miasta Łuków

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/48/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Łuków.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/49/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Łuków.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/114/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 2 września 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Łuków.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXI/245/2012 Rady Miasta Łuków z dnia 7 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Łuków

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

 • Zmiana nazwy sp.z o.o.

  Firma zagraniczna posiada 100% udziałów w spółce z o.o. działającej na terytorium RP. Czy zmiana nazwy (w tym przypadku jedynie rozszerzenie nazwy) wspólnika zagranicznego (...)

 • Zmiana nazwy spółki jawnej

  Składamy wniosek do sądu o zmianę nazwy spólki jawnej. Od którego momentu można używać nowej nazwy - czy do daty zgłoszenia w sądzie, czy od daty decyzji sądu. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr 968/XXXIX/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w grach zespołowych.

 • uchwała nr XLVI/441/2010 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 25 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe.

 • uchwała nr XXXII/177/10 Rady Gminy Batorz z dnia 18 marca 2010r. w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w formie posiłku dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe.

 • uchwała nr XXXI/169/10 Rady Gminy Batorz z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Batorz.

 • uchwała nr XXXIII/236/10 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zasad używania herbu Powiatu Opolskiego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.