Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IV/24/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2010-07-13
Organ wydający:Rada Gminy Świdnica
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 68 pozycja: 924
Hasła:opłaty lokalne

UCHWAŁA NR IV/24/10 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Na podstawie art.98 a ust l,art. 146 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.osamorządzie gminnym(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r. z późn. zm.). uchwala się co następuje: § 1. Uchyla się zapis § 1 uchwały Nr IX/48/07 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie  ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej. § 2. Pozostałe paragrafy o treści bez zmiany otrzymują nową numerację od 1 do 4.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Lubuskiego.

ID: VNXBU-FTIKN-MMPII-DDAVJ-DGPJF. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.396.2792

  uchwała nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.712.6085

  uchwała nr XLIX/485/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budzetowej

 • DZ. URZ. 2010.25.147

  uchwała nr XXXI/285/09 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2123

  zarządzenie nr 247(96)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 września 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 227(76)/08 z dnia 21 lipca 2008r. zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 222(71)/08 z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 211(60)/08 z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy kwoty długu gminy Wiązowna na rok 2008 i lata następne

 • DZ. URZ. 2010.629.5101

  uchwała nr XLVI/739/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010

porady prawne online

Porady prawne

 • Uchwała o podniesieniu kapitału zakładowego

  Czy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego ustalając ostateczny termin wykonania tej uchwały np. na 10 miesięcy później? Czy każdy (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Zaskarżenie uchwały właścicieli lokali

  Czy istnieje możliwość odwołania/mediacji z zarządcą nieruchomości w sprawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej nakładającej obowiązek "składki" na budowę dodatkowych (...)

 • Brak oddania głosu w sprawie uchwały w obiegu

  Jeden ze współwłaścicieli we Wspólnocie w drodze indywidualnego zbierania głosów w sprawie uchwały przez dwa tygodnie nie ustosunkował się do uchwały. Czy brak (...)

 • brak zmiany KRS a decyzje zarządu

  Na walnym zgromadzeniu został wybrany cały nowy zarząd spółki z o.o. (zmieniony cały skład osobowy). Od tego czasu minęły już 3 miesiące jednak stosowna zmiana (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXVIII/257/10 Rady Gminy Żary z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadakach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

 • uchwała nr XXXVII/234/10 Rady Gminy Górzyca z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/150/2005 z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie zasad zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Górzyca.

 • uchwała nr XXXIX/292/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Deszczno na 2010 rok.

 • uchwała nr XVI/32/2009 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Uchwały budżetowej Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2010.

 • uchwała nr XXXIII/242/09 Rady Gminy Żagań z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na rok 2010

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.