Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLVII/257/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Publicznego Technikum dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych Nr 5 w Kożuchowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2010-07-23
Organ wydający:Rada Powiatu Nowosolskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 73 pozycja: 1004
Hasła:oświata i wychowanie

UCHWAŁA NR XLVII/257/2010 RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie likwidacji Publicznego Technikum dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych Nr 5 w Kożuchowie Na podstawie art. 12 pkt 8 lit i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego Kuratora Oświaty uchwala się, co następuje: § 1. Z dniem 31 sierpnia 2010 r. likwiduje się Publiczne Technikum dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Kożuchowie, ul. 22 Lipca 5, zwane dalej ?szkołą?. § 2. Likwidacja szkoły z powodu braku naboru od początku jej utworzenia nie powoduje konieczności zapewnienia uczniom kontynuacji nauki. § 3. Nauczyciele szkoły wymienionej w § 1 są nadal nauczycielami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Kożuchowie, ul. 22 Lipca 5. § 4. Pracownicy administracji i obsługi pozostają pracownikami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Kożuchowie, ul. 22 Lipca 5. § 5. Należności i zobowiązania likwidowanej szkoły przejmuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Kożuchowie, ul. 22 Lipca 5. § 6. Majątek likwidowanej szkoły jest majątkiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Kożuchowie, ul. 22 Lipca 5. § 7. Dokumentacja likwidowanej szkoły pozostaje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Kożuchowie, ul. 22 Lipca 5, natomiast z powodu nie rozpoczęcia procesu dydaktycznego szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosolskiego § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Id: ZGELB-CIFEX-XOEJU-ICBVA-PWYVH. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.339.2351

  uchwała nr 408/XLIX/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Targu.

 • DZ. URZ. 2012.2132

  uchwała nr XVIII/194/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie.

 • DZ. URZ. 2012.2138

  uchwała nr XVIII/200/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach

 • DZ. URZ. 2012.2127

  uchwała nr XVIII/189/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/256/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Kożuchowie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLVII/256/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Kożuchowie

 • uchwała nr XLVII/255/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli.

 • uchwała nr XLVII/254/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnyh Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli

 • uchwała nr XLVII/253/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli

 • uchwała nr XLVII/252/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.