Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLVII/259/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2010-07-23
Organ wydający:Rada Powiatu Nowosolskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 73 pozycja: 1006
Hasła:oświata i wychowanie

UCHWAŁA NR XLVII/259/2010 RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku Na podstawie art. 12 pkt 8 lit i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego Kuratora Oświaty uchwala się, co następuje: § 1. Z dniem 31 sierpnia 2010 r. likwiduje się Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku, Plac Strzelecki 2, zwane dalej ?szkołą § 2. Likwidacja szkoły z powodu braku naboru od roku szkolnego 2007/2008 nie powoduje konieczności zapewnienia uczniom kontynuacji nauki. § 3. Nauczyciele szkoły wymienionej w § 1, są nadal nauczycielami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku, Plac Strzelecki 2. § 4. Pracownicy administracji i obsługi, pozostają pracownikami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku, Plac Strzelecki 2 § 5. Należności i zobowiązania likwidowanej szkoły przejmuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku, Plac Strzelecki 2 § 6. Majątek likwidowanej szkoły jest majątkiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku, Plac Strzelecki 2. § 7. Dokumentacja likwidowanej szkoły pozostaje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku, Plac Strzelecki 2, natomiast dokumentacja przebiegu nauczania zostanie przekazana Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosolskiego. § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Id: WPFGE-ZLTWE-GFCZO-RWWDD-LJZLR. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/260/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/258/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/261/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Policealnej Nr 6 wchodzącejw skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV.21.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV.19.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej.

porady prawne online

Porady prawne

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

 • Zespół ustalający przyczyny wypadku przy pracy

  Czy zespół ustalający przyczyny wypadku może składać się tylko z dwóch inspektorów społecznych B.H.P.?

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Składki ZUS a student-przedsiębiorca

  Czy studenci prowadzący działalność gospodarczą (np. w postaci sp. jawnej) również muszą płacić składki ZUS na ubezpieczenie emerytalne i rentowe?

 • Zezwolenia na szkolenia

  Spółka szkoli odpłatnie chętne osoby w zakresie wykonywania prac budowlanych. Szkolenia trwają ok. 2 tygodni. Częścią szkolenia są zajęcia praktyczne - drobne prace (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLVII/258/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku.

 • uchwała nr XLVII/257/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Publicznego Technikum dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych Nr 5 w Kożuchowie

 • uchwała nr XLVII/256/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Kożuchowie

 • uchwała nr XLVII/255/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli.

 • uchwała nr XLVII/254/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnyh Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.