Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLII/330/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2010-07-23
Organ wydający:Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 73 pozycja: 986
Hasła:alkohol

UCHWAŁA NR XLII/330/10 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych. Na podstawie art. 40 ust.1 i art.41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) uchwala się co następuje: § 1. 1. W związku z mającym się odbyć koncertem XVI Przystanek Woodstock wprowadza się na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowy zakaz sprzedawania, podawania i spożywania napojów alkoholowych obowiązujący od godziny 00°? dnia 29 lipca 2010 r do godziny 18°° dnia 2 sierpnia 2009 r. 2. Czasowy zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych, o którym mowa w ust.1 dotyczy: a) napojów alkoholowych powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), b) napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu. 3. Czasowy zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych nie obejmuje napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa. § 2. Za wykroczenia przeciwko zakazom wprowadzonym niniejszą uchwałą stosowane będą sankcje karne przewidziane w art. 43 i 431 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Marek Tatarewicz

Id: EFUFS-WQHKO-YMBDJ-ITBGZ-VQRML. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/44/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/122/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIII/248/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/160/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia na terenie wsi Dąbroszyn czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/64/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia na terenie wsi Dąbroszyn czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Pozwolenie na handel alkoholem w pobliżu szkoły

  Pytanie dotyczy obowiązywania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W roku 2003, aby otrzymać koncesję na sprzedaż alkoholu nie było ograniczeń dotyczących odległości (...)

 • Zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych

  Uprzejmie proszę o w miarę obszerne przeanalizowanie problemu poprawnej interpretacji przepisu ustawy "antyalkoholowej" - art. 14 cyt." Zabrania się spożywania napojów (...)

 • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

  Do niedawna w moim mieście funkcjonował sklep z piwem na wynos. Wiosną został zamknięty, a na jego miejsce powstał nowy. W sklepie tym sprzedaje się piwo od rana do (...)

 • Spożywanie alkoholu poza terenem miejsca sprzedaży

  W moim sąsiedztwie jest sklep z piwem na wynos. Jednakże większość klientów tego sklepu pije piwo w sklepie, obok sklepu, za ścianą przy czym twierdzą, że jeśli (...)

 • Zezwolenie na alkohol

  Chcemy otworzyć sklep z alkoholami pow. 18%, pon. 18%, piwo, wino. Ile kosztują poszczególne koncesje na alkohol, jeśli chce się prowadzić sprzedaż detaliczną w sklepie?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLII/320/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, dotyczących projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej tych organizacji.

 • uchwała nr XLII/319/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli oraz placówek prowadzonych w innych formach wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

 • uchwała nr XLIII/374/2010 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Lubiszyn do kategorii dróg gminnych

 • uchwała nr XLVIII/348/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 25 maja 2010r. w sprawie statutu Sołectwa Dębowiec

 • uchwała nr XLVIII/347/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 25 maja 2010r. w sprawie utworzenia Sołectwa Dębowiec


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.