Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLVII/244/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 "Elektryk" im. Włodzimeirza Krukowskiego w Nowej Soli

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2010-07-23
Organ wydający:Rada Powiatu Nowosolskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 73 pozycja: 991
Hasła:oświata i wychowanie

UCHWAŁA NR XLVII/244/2010 RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 "Elektryk" im. Włodzimeirza Krukowskiego w Nowej Soli Na podstawie art. 12 pkt 8 lit i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego Kuratora Oświaty, uchwala się, co następuje: § 1. Z dniem 31 sierpnia 2010 r. likwiduje się Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ?Elektryk? im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli, ul. Witosa 25, zwane dalej ?szkołą?. § 2. Likwidacja szkoły z powodu braku naboru od początku jej utworzenia nie powoduje konieczności zapewnienia uczniom kontynuacji nauki. § 3. Nauczyciele szkoły wymienionej w § 1 są nadal nauczycielami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ?Elektryk? im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli, ul. Witosa 25. § 4. Pracownicy administracji i obsługi pozostają pracownikami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ?Elektryk? im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli, ul. Witosa 25. § 5. Należności i zobowiązania likwidowanej szkoły przejmuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ?Elektryk? im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli, ul. Witosa 25. § 6. Majątek likwidowanej szkoły jest majątkiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ?Elektryk? im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli, ul. Witosa 25. § 7. Dokumentacja likwidowanej szkoły pozostaje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ?Elektryk? im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli, ul. Witosa 25, natomiast z powodu nie rozpoczęcia procesu dydaktycznego szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosolskiego. § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Id: UZLWF-VBXVR-QSMDW-XMPSD-QNDRX. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/243/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 "Elektryk" im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/246/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 "Elektryk" im Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/245/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 "Elektryk" im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/247/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 "Elektryk" im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/249/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXVIII/225/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Lubrzy

 • uchwała nr XLI/338/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Szlichtyngowa.

 • uchwała nr CXI/323/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu, a także procentowej stawki od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

 • uchwała nr XLII/333/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy Aleksandra Zawadzkiego

 • uchwała nr XLII/330/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.