Logowanie

Tytuł:

zestawienie Wójta Gminy Hrubieszów z dnia 16 czerwca 2010r. za 2009 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-07-06
Organ wydający:Wójt Gminy Hrubieszów
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 75 pozycja: 1458
Hasła:czynsze
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIII/191/2010 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 5 marca 2010r. uchylająca uchwałę Nr XXXII/185/2010 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/14/2006 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od osób fizycznych, w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr Nr IV/13/2011 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2010 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Hrubieszów na rok 2011

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/86/2012 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Hrubieszów.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/185/2010 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/14/2006 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od osób fizycznych, w drodze inkasa, określonia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIX/545/2010 Rady Miasta Hrubieszów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Hrubieszów służebnościami przesyłu na rzecz przedsiębiorców

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • porozumienie nr 141 Rady Gminy Potok Wielki; Wojewody Lubelskiego z dnia 14 czerwca 2010r. zawarte pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Wójtem Gminy Potok Wielki w dniu 14 czerwca 2010r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

 • informacja nr 1/10 Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie ogłoszenia listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

 • informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 czerwca 2010r. o decyzji nr OLB-4210-22(2)/2010/2819/VI/AW w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Megatem EC-Lublin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie

 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 kwietnia 2010r. sygn. akt II SA/Lu 44/10

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.0911/199/10 Wojewody Lubelskiego z dnia 8 czerwca 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LVII/382/2010 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 28 kwietnia 2010 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.