Logowanie

Tytuł:

zarządzenie nr 6/2010 Starosty Kraśnickiego z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Kraśnickiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-02-05
Organ wydający:Starosta Kraśnicki
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 8 pozycja: 157
Hasła:koszty utrzymania

ZARZĄDZENIE NR 6/2010 STAROSTY POWIATU KRAŚNICKIEGO Z DNIA 21.01.2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Kraśnickiego

Na podstawie art. 6 ust. 15 oraz art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) zarządzam, co następuje: §1 Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2010 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Kraśnickiego: 1) Dom Dziecka, ul. Sikorskiego 19, 23-210 Kraśnik ? 3.107,00 zł 2) Rodzinny Dom Dziecka, ul. Spółdzielcza 8/56, 23-200 Kraśnik ? 2.055,00 zł 3) Wioska Dziecięca SOS, ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik ? 2.600,00 zł. §2 Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. §3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. §4 Traci moc zarządzenie nr 43 Starosty Powiatu Kraśnickiego z dnia 30.11.2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Kraśnickiego.

STAROSTA KRAŚNICKI /-/ Tadeusz Wojtak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.38

  obwieszczenie Starosty Lidzbarskiego z dnia 15 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonującej na terenie Powiatu Lidzbarskiego w roku 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.31.551

  zarządzenie Nr 16/11 Starosty Białogardzkiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu białogardzkiego oraz w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych na zlecenie powiatu białogardzkiego w roku 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.7.257

  zarządzenie nr 4/2009 Starosty Myśliborskiego z dnia 21 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2009 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.7.253

  zarządzenie nr 58/09 Starosty Białogardzkiego z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie powiatu białogardzkiego w roku 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.19.383

  zarządzenie nr 91/10 Starosty Białogardzkiego z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych na terenie powiatu białogardzkiego w roku 2010

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumentacja medyczna dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, matka ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czy matka ma prawo wglądu do dokumentacji lekarskiej dziecka?

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  Do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityku Społecznej w K. została skierowana skarga na działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w O. w zakresie nie reagowania (...)

 • Pełnienie funkcji organów w miastach na prawach powiatu

  Kto, według ustawy o samorządzie powiatowym, pełni funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu?

 • Czas pracy nauczyciela doradcy metodycznego

  Nauczyciela doradca metodyczny jest zatrudniony w szkole podstawowej ze zniżką godzin od 1/3 do 2/3 i realizuje zadania powierzone przez organ prowadzący w ośrodku doskonalenia (...)

 • Aktualizacja wywiadu środowiskowego

  Jak często trzeba przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy w sytuacji wypłaty osobie zasiłku stałego lub okresowego? Wywiad ma jedynie sprawdzić czy może być realizowany (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr 5/2010 Starosty Kraśnickiego z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Kraśnickiego.

 • obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 30 grudnia 2009r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim w okręgu wyborczym Nr 8

 • obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 30 grudnia 2009r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kłoczew w okręgu wyborczym Nr 3

 • obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 29 grudnia 2009r. o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Łęcznej

 • uchwała nr XXXIV/172/2009 Rady Gminy Żmudź z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2010


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.