Logowanie

Tytuł:

uchwała nr LIII/359/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr L/344/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Sława.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2010-09-03
Organ wydający:Rada Miejska w Sławie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 87 pozycja: 1214
Hasła:zmiana uchwały

UCHWAŁA NR LIII/359/10 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr L/344/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Sława. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska w Sławie uchwala: § 1. Traci moc Uchwała Nr L/344/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Sława. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Id: PGRVS-DASYO-KCGQQ-FXSBY-SIPWO. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.41.734

  uchwała Nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Ińsko

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/51/2010 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 10 września 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu określajacego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich działajacych na terenie gminy Wielgomłyny

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIII/360/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Sława.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/35/11 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Brody.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.294.4745

  uchwała nr XIV/85/2011 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Kazimierz Biskupi

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXIX/233/2010 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

 • uchwała nr XXXIX/232/2010 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

 • uchwała nr XXXIX/231/2010 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

 • uchwała nr XLVIII/363/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Kłodawa

 • uchwała nr XXXVIII/226/2010 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr VI/44/03 Rady Gminy Pszczew w sprawie statutów sołectw.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.