Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLII/214/10 Rady Gminy Wojciechów z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-08-11
Organ wydający:Rada Gminy Wojciechów
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 87 pozycja: 1603
Hasła:upoważnienia

UCHWAŁA NR XLII/214/10 RADY GMINY WOJCIECHÓW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Na podstawie art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./ ? Rada Gminy Wojciechów uchwala, co następuje: § 1. Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojciechów. § 3 . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

ID: PKKHU-CIHYP-RAVUI-KZAZS-YNTYF. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII/127/2012 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 maja 2012r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1581

  uchwała nr XIII/91/12 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 10 maja 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania świadczeń  pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr LI/280/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 15/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/144 /10 Rady Gminy Borzechów z dnia 19 maja 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LII/355/2010 Rady Miasta Świdnik z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Świdniku.

 • uchwała nr XXXVI/178/2010 Rady Gminy Rachanie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy Rachanie Nr XXXII/139/2006 roku z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

 • uchwała nr XXXVI/177/2010 Rady Gminy Rachanie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane w postaci pomocy rzeczowej i zasiłków celowych oraz okresowych

 • uchwała nr XXXIV/170/2010 Rady Gminy Rachanie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również ich pobierania.

 • uchwała nr XLV/233/10 Rady Gminy Puchaczów z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Puchaczów.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.