Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXVI/248/10 Rady Gminy Skierbieszów z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie likwidacji oraz wyłączenia z użytkowania drogi gminnej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-09-06
Organ wydający:Rada Gminy Skierbieszów
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 97 pozycja: 1796
Hasła:drogi

UCHWAŁA NR XXVI/248/10 RADY GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie likwidacji oraz wyłączenia z użytkowania drogi gminnej Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ w związku z art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm./Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Zlikwidować i wyłączyć z użytkowania drogę gminną położoną w miejscowości Zrąb, obręb geodezyjny Zrąb Szosa oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 36 o pow. 0,51 ha. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Szozda

Id: HAJCJ-PJYSD-HFECX-XKXYI-HPKVY. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLV/267/2010 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji oraz wyłączenia z użytkowania części drogi gminnej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/39/11 Rady Gminy Skierbieszów z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji oraz wyłączenia z użytkowania drogi gminnej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVI/249/10 Rady Gminy Skierbieszów z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie likwidacji oraz wyłączenia z użytkowania drogi gminnej

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XX/167/12 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia odcinka drogi z użytkowania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/95/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie likwidacji oraz wyłączenia z użytkowania części drogi gminnej położonej na działce nr 392/1, obręb Sierpnica, gmina Głuszyca.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLVI/266/2010 Rady Gminy Sitno z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitno

 • uchwała nr XLIII/305/2010 Rady Gminy Mircze z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Mircze do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu.

 • uchwała nr XXXVI/221/10 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów dotycząca wyznaczenia drogi publicznej - gminnej

 • uchwała nr XXXVI/220/10 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów w m. Wólka Pukarzowska - tereny lokalizacji stacji paliw oraz w m. Łaszczów - (d. Czerkasy) - teren lokalizacji usług komercyjnych

 • uchwała nr XLII/336/10 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zaliczenia drogi publicznej gospodarczej do kategorii dróg gminnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.