Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLIII/423/10 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 31 maja 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/23/06 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zamościu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-09-06
Organ wydający:Rada Miejska w Zamościu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 97 pozycja: 1798
Hasła:pomoc społeczna

UCHWAŁA NR XLIII/423/10 RADY MIEJSKIEJ W ZAMOŚCIU z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/23/06 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zamościu. Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 20 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) Rada Miejska w Zamościu uchwala, co następuje: § 1. Uchyla się Uchwałę Nr III/23/06 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zamościu. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Id: JLLAR-OBMSY-WNOCH-UPAWE-DSUSQ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/94/11 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/245/08 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 24 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Zamościu.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2541

  rozporządzenie nr 4 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchylenia rozporządzenia o zwalczaniu wścieklizny zwierząt na części terenu gmin Sitno, Miączyn, Łabunie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/103/11 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Zamościa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/99/2011 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zamość w roku 2011, zmienionej Uchwałą Nr VII/65/2011 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 kwietnia 2011 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/140/2011 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu na osiedlu Stare Miasto w Zamościu

porady prawne online

Porady prawne

 • Uchylenie uchwały rady nadzorczej spółdzielni

  Jesteśmy członkami Spółdzielni Mieszkaniowej, posiadaczami spółdzielczych własnościowych praw do WSZYSTKICH lokali położonych w jednym z budynków. Chcemy spowodować (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Pies bez kagańca

  W przypadku, gdy w rejonie brak Straży Miejskiej, kto ma prawo ukarać właściciela, którego pies biega bez kagańca i bez smyczy wbrew wszelkim zasadom i uchwale Gminnej (...)

 • Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

  Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXVI/249/10 Rady Gminy Skierbieszów z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie likwidacji oraz wyłączenia z użytkowania drogi gminnej

 • uchwała nr XXVI/248/10 Rady Gminy Skierbieszów z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie likwidacji oraz wyłączenia z użytkowania drogi gminnej

 • uchwała nr XLVI/266/2010 Rady Gminy Sitno z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitno

 • uchwała nr XLIII/305/2010 Rady Gminy Mircze z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Mircze do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu.

 • uchwała nr XXXVI/221/10 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów dotycząca wyznaczenia drogi publicznej - gminnej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.