Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IX/55/11 Rady Gminy Głusk z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kalinówka.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-08-04
Organ wydający:Rada Gminy Głusk
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 111 pozycja: 1976
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

UCHWAŁA NR IX/55/11 RADY GMINY GŁUSK z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kalinówka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) po uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli terenów, na których droga jest zlokalizowana, Rada Gminy Głusk uchwala, co następuje: § 1. Drodze oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Kalinówka nr 280/16 i 281/23 nadać nazwę ulica TULIPANOWA. § 2. Lokalizacja ulicy wymienionej w § 1 niniejszej uchwały pokazana jest na załączniku mapowym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głusk. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Głusk Kazimierz Banach

Załącznik do Uchwały Nr IX/55/11 Rady Gminy Głusk z dnia 5 lipca 2011 r. Zalacznik1.pdf ul. Tulipanowa

Id: AMDSW-SQJIH-AEXFR-HSLVZ-TUVNL. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/292/10 Rady Gminy Głusk z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kalinówka.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIV/317/10 Rady Gminy Głusk z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kalinówka.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/293/10 Rady Gminy Głusk z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kalinówka.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/82/11 Rady Gminy Głusk z dnia 13 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kalinówka.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/74/11 Rady Gminy Głusk z dnia 13 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kalinówka

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr X/75/2011 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i tryb umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mające charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kock lub jej jednostkom podległym.

 • uchwała nr X/74/2011 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 20 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału obszaru Gminy Kock na stałe obwody głosowania, określenia ich granic i ustalenia numerów.

 • uchwała nr X/71/2011 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.

 • uchwała nr XII/58/2011 Rady Miasta Dęblin z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Garnizonu Dęblin, dotychczas pozostającej bez miana.

 • uchwała nr VII/66/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 21 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr L/405/2010 Rady Gminy Baranów.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.