Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VIII/43/11 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-08-04
Organ wydający:Rada Miejska w Janowie Lubelskim
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 111 pozycja: 1979
Hasła:upoważnienia

UCHWAŁA NR VIII/43/11 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym Na podstawie art. 39 ust. 4 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. 1. Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 2. Uchyla się uchwałę nr XXXIII/230/05 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Janowie Lubelskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Janowa Lubelskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Id: YLEVO-GHUDI-YLFAS-IOCEF-NVBRY. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/77/2012 Rady Gminy Dzwola z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli  do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3469

  uchwała nr XX/148/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.195.3084

  uchwała nr VII/44/2011 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 26 maja 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaraczewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/23/2011 Rady Miasta Kraśnik z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.248.3935

  uchwała nr X/102/11 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszyniu do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VII/45/2011 Rady Gminy Janowiec z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • uchwała nr IX/56/11 Rady Gminy Głusk z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dominów.

 • uchwała nr IX/55/11 Rady Gminy Głusk z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kalinówka.

 • uchwała nr X/75/2011 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i tryb umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mające charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kock lub jej jednostkom podległym.

 • uchwała nr X/74/2011 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 20 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału obszaru Gminy Kock na stałe obwody głosowania, określenia ich granic i ustalenia numerów.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.