Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bogdaniec.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2011-12-16
Organ wydający:Rada Gminy Bogdaniec
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 136 pozycja: 2720
Hasła:podatek rolny

UCHWAŁA NR VIII/49/2011 RADY GMINY BOGDANIEC z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku  rolnego na obszarze Gminy Bogdaniec.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz.  U.  z 2001r.  Nr  142  poz.  1591  ze  zm.)  i art.  6 ust.  3 ustawy  z dnia  15  listopada  1984r.  o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969 ze zm.) uchwala się co następuje:  § 1. Obniża  się  średnią  cenę  żyta  za  okres  pierwszych  trzech  kwartałów  2011  roku  do  kwoty 60,00 zł za 1 q.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Lubuskiego, a ustalona cena skupu żyta obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012r. 

Id: AOEIW­IALDI­ACNLR­GDRWN­FYTYE. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.16.406

  uchwała nr IV/15/2010 Rady Gminy Malbork z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2011 roku na obszarze Gminy Malbork

 • DZ. URZ. 2011.162.3403

  uchwała nr XI/101/2011 Rady Gminy Malbork z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2012 roku na obszarze Gminy Malbork

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.2877

  uchwała Nr XIII/119/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2012.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 r.

 • DZ. URZ. 2011.519.5232

  uchwała nr XV/90/11 Rady Gminy Łużna z dnia 31 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 roku

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Substrat zachowku

  Czym jest substrat zachowku?

 • Substrat zachowku i sposób jego obliczania

  Czym jest substrat zachowku?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XV/91/11 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: zatwierdzenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 • uchwała nr XV/90/11 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • uchwała nr XV/89/11 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.

 • uchwała nr XV/88/11 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.

 • uchwała nr XII/61/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.