Logowanie

Tytuł:

uchwała nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-01-31
Organ wydający:Rada Miejska w Bełżycach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 14 pozycja: 346
Hasła:formularze,zmiana uchwały

UCHWAŁA NR III/17/2010 RADY MIEJSKIEJ W BEŁŻYCACH z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (t.j.Dz. U. z 2006r Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r Nr 200 poz. 1682 z późn.zm.) oraz z art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz. U. z 2006r Nr 121 poz. 844 z późn.zm.) ? Rada Miejska w Bełżycach uchwala co następuje: § 1. W Uchwale Nr III/15/2006 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 13 grudnia 2006r w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego zmienionej uchwałami: - Nr XXII/145/2007 z dnia 19.12.2007r , - Nr LI/352/2009 z dnia 21.12.2009r sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego wprowadza się następujące zmiany: 1. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/15/2006 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 13 grudnia 2006r w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały § 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bełżyc. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady inż. Andrzej Chemperek

Załącznik do Uchwały Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 16 grudnia 2010 r. Zalacznik1.doc zał nr 1 ulgi w pod od nieruchomości

Id: VVBFU-RGGWD-XDXCN-DZEVB-FBVOU. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.396.2792

  uchwała nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.712.6085

  uchwała nr XLIX/485/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budzetowej

 • DZ. URZ. 2010.25.147

  uchwała nr XXXI/285/09 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2123

  zarządzenie nr 247(96)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 września 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 227(76)/08 z dnia 21 lipca 2008r. zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 222(71)/08 z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 211(60)/08 z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy kwoty długu gminy Wiązowna na rok 2008 i lata następne

 • DZ. URZ. 2010.629.5101

  uchwała nr XLVI/739/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010

porady prawne online

Porady prawne

 • Uchwała o podniesieniu kapitału zakładowego

  Czy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego ustalając ostateczny termin wykonania tej uchwały np. na 10 miesięcy później? Czy każdy (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Zaskarżenie uchwały właścicieli lokali

  Czy istnieje możliwość odwołania/mediacji z zarządcą nieruchomości w sprawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej nakładającej obowiązek "składki" na budowę dodatkowych (...)

 • Brak oddania głosu w sprawie uchwały w obiegu

  Jeden ze współwłaścicieli we Wspólnocie w drodze indywidualnego zbierania głosów w sprawie uchwały przez dwa tygodnie nie ustosunkował się do uchwały. Czy brak (...)

 • brak zmiany KRS a decyzje zarządu

  Na walnym zgromadzeniu został wybrany cały nowy zarząd spółki z o.o. (zmieniony cały skład osobowy). Od tego czasu minęły już 3 miesiące jednak stosowna zmiana (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Bełżyce.

 • uchwała nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bełżyce na rok 2011.

 • uchwała nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2011r.

 • uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2011r.

 • uchwała nr II/9/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.