Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVI/78/2011 Rady Miasta Włodawa z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-12-13
Organ wydający:Rada Miasta Włodawa
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 192 pozycja: 2989
Hasła:pomoc materialna

UCHWAŁA NR XVI/78/2011 RADY MIASTA WŁODAWA z dnia 28 października 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) ? Rada Miejska we Włodawie uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc: 1) uchwała Nr XXXIX/313/06 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 18 października 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa. 2) uchwała Nr XX/131/08 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 30 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa. 3) uchwała Nr XXVII/172/08 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa. 4) uchwała Nr XXXIX/262/09 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Włodawy. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Włodawie Tomasz Korzeniewski

Załącznik do Uchwały Nr XVI/78/2011 Rady Miasta Włodawa z dnia 28 października 2011 r. Zalacznik1.doc załącznik

Id: HKWAQ-FINYV-UTHTZ-TKDSL-DAHPG. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6004

  uchwała nr XIX/200/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skaryszew, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/4/2006 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia zmian w załączniku Nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7324

  uchwała nr XXXVIII/191/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/354/10 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoczek Łukowski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2710

  uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchowo

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/241/10 Rady Gminy Krzywda z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzywda.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIII/71/11 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 2 września 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XI/67/11 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu Stadionu Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Rejowcu Fabrycznym?.

 • uchwała nr XI/67/11 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu Stadionu Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Rejowcu Fabrycznym".

 • uchwała nr XI/66/11 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu korzystania z kompleksu boisk Moje Boisko ? Orlik 2012 w Rejowcu Fabrycznym".

 • uchwała nr XI/65/11 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu korzystania z miejskich kortów tenisowych w Rejowcu Fabrycznym".

 • uchwała nr XI/62/11 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Rejowiec Fabryczny na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.