Logowanie

Tytuł:

obwieszczenie nr 4/2011 Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-12-13
Organ wydający:Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 193 pozycja: 2998
Hasła:obwieszczenia inne

OBWIESZCZENIE NR 4/2011 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W LUBLINIE z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł (Dz. U. Nr 22, poz. 112 z późn. zm.) ogłasza się wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia. Załącznik do Obwieszczenia Nr 4/2011 Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 1 grudnia 2011 r. Zalacznik1.xls Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł

Id: CHFMX-RZYMC-AJYYY-MWJJY-AEMGU. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie nr 3 Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 01.01 do 30.09.2010 r.

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2012r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie nr 3/2011 Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie nr 4 Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 01.12 do 31.12.2009 r.

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie nr 2/2011 Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł

porady prawne online

Porady prawne

 • Mapa geodezyjna

  Czy nie będąc właścicielem nieruchomości na danym terenie mogę wystąpić o mapę geodezyjną jakiegoś obszaru, na podstawie której będę mogła określić granice (...)

 • Wstrzymanie wykonania zobowiązania podatkowego

  Czy gdy w momencie złożenia wniosku o umorzenie zaległości podatkowej lub rozłożenie jej na raty, wykonanie decyzji jest wstrzymane do momentu rozpatrzenia tych wniosków?

 • Podział kwoty między odsetki i należność główną

  Posiadam nieruchomość obciążoną przez Urząd Skarbowy przymusowym wpisem hipotecznym. Czy w przypadku sprzedaży obciążonej nieruchomości pierwsze rozliczane są odsetki, (...)

 • Obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości

  Firma będąca osobą fizyczną prowadzi księgowość w formie księgi przychodów i rozchodów. Przekroczenie jakiej kwoty obrotów spowoduje konieczność przejścia na (...)

 • Odsetki za zwłokę a koszty podatkowe

  Czy zapłacone odsetki, naliczone przez kontrahenta, stanowią koszt uzyskania przychodu? Odsetki naliczone zostały od kwoty wynikającej z niezapłaconej w terminie faktury. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy Krzczonów z dnia 26 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające zakres podstaw programowych wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Gminie Krzczonów.

 • uchwała nr IX/39/2011 Rady Gminy Fajsławice z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Fajsławice i nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym spółdzielni na rzecz spółdzielni mieszkaniowych

 • uchwała nr XIV/59/11 Rady Gminy Dębowa Kłoda z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • uchwała nr XIII/50/11 Rady Gminy Dębowa Kłoda z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i tryb umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mające charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dębowa Kłoda lub jej jednostkom podległym

 • uchwała nr XI/77/11 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.