Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIV/ 91 /11 Rady Gminy Włodawa z dnia 26 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-12-30
Organ wydający:Rada Gminy Włodawa
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 210 pozycja: 3400
Hasła:podatek rolny

UCHWAŁA NR XIV/ 91 /11 RADY GMINY WŁODAWA z dnia 26 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012r.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (Dz. U.  z 2006r Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) ? Rada Gminy uchwala, co następuje:  § 1. Obniża  się  średnią  cenę  skupu  żyta  ustaloną  Komunikatem  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  z dnia  19  października  2011r  w sprawie  średniej  ceny  skupu  żyta  za  okres  pierwszych  trzech  kwartałów  2011r  (M.P. Nr 95, poz. 969) z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 35,00 zł za 1 dt, mającą zastosowanie przy obliczaniu  podatku rolnego na 2012r na obszarze gminy.  § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodawa.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Id: KIMCA­CBRIS­TSYFV­WZOKH­QKXDL. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.802

  uchwała nr IV/10/2010 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6281

  uchwała nr XXXIX/316/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6486

  uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6113

  uchwała nr LIV/400/10 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/69/2012 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Druga akcyza

  Auto zostało sprowadzone z Niemiec i sprzedane przed pierwszą rejestracją w Polsce. Jak obliczyć "drugą akcyzę" do zapłaty po sprzedaży pojazdu, zakładając, że (...)

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VIII/37/11 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 25 października 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 • uchwała nr VIII/36/11 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 25 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 r.

 • uchwała nr VIII/35/11 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 25 października 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

 • uchwała nr VIII/34/11 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 25 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ulan-Majorat na rok 2012.

 • uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy Księżpol z dnia 16 września 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Księżpol


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.