Logowanie

Tytuł:

ogłoszenie Starosty Zielonogórskiego z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu Dom Dziecka

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2011-02-21
Organ wydający:Starosta Zielonogórski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 23 pozycja: 473
Hasła:pomoc społeczna

OGŁOSZENIE STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu Dom Dziecka

Na podstawie art. 86 ust. 7 z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) ogłaszam średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu Dom Dziecka prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej prowincja Wrocławska w Klenicy, ul. Chrobrego 69, na rok 2011, w wysokości 2.600,00zł (dwa tysiące sześćset złotych 00/100)
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie nr 1 Starosty Zielonogórskiego z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu Dom Dziecka na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.43.1098

  zarządzenie nr 12/2009 Starosty Pruszkowskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej publicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Piastowie przy ul. Plac Zgody 6a

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Starosty Biłgorajskiego z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej w 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.43.1097

  zarządzenie nr 11/2009 Starosty Pruszkowskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego "Dom Miłosierdzia" w Walendowie gmina Nadarzyn.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.74.1225

  obwieszczenie Starosty Gliwickiego z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumentacja medyczna dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, matka ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czy matka ma prawo wglądu do dokumentacji lekarskiej dziecka?

 • Opiekun dziecka jego przedstawicielem

  Czy dyrektor Domu Dziecka może być przedstawicielem ustawowym wychowanka w procesie karnym?

 • Władza ojczyma nad dzieckiem

  Matka 5-latka wyszła powtórnie za mąż. Ojciec dziecka żyje i ma ograniczone prawa rodzicielskie, ponieważ nie mieszka z synem. Jakie prawa do dziecka ma mąż matki? (...)

 • Aktualizacja wywiadu środowiskowego

  Jak często trzeba przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy w sytuacji wypłaty osobie zasiłku stałego lub okresowego? Wywiad ma jedynie sprawdzić czy może być realizowany (...)

 • Rodzina zastępcza - prawa i obowiązki

  Czy rodzina zastępcza musi na każde żądanie matki mającej ograniczone prawa rodzicielskie oddawać jej dziecko na kilka dni nie wiedząc dokładnie gdzie i z kim będzie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • ogłoszenie Starosty Zielonogórskiego z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Bełczu i Trzebiechowie na rok 2011.

 • ogłoszenie Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej ?Dobiesław? w Dobiegniewie w 2011 r.

 • informacja nr GG-I.6641.1.4.2011 Starosty Zielonogórskiego z dnia 9 lutego 2011r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

 • informacja Wójta Gminy Zabór z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Zabór

 • uchwała nr III/18/10 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia ?Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2011?.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.