Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IV /32/10 Rady Miasta Chełm z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-03-07
Organ wydający:Rada Miasta Chełm
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 32 pozycja: 754
Hasła:formularze

UCHWAŁA NR IV /32/10 RADY MIASTA CHEŁM z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami ), art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje : § 1. Określa się wzory deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujące na terenie Miasta Chełm: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały, wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały, wzór danych o nieruchomościach, stanowiących załącznik Nr 3 do uchwały, wzór danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały, wzór deklaracji na podatek rolny, stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały, wzór informacji w sprawie podatku rolnego, stanowiący załącznik Nr 6 do uchwały, wzór danych o nieruchomościach rolnych, stanowiący załącznik Nr 7 do uchwały, wzór danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym, stanowiący załącznik Nr 8 do uchwały, wzór deklaracji na podatek leśny, stanowiący załącznik Nr 9 do uchwały,

9)

10) wzór informacji w sprawie podatku leśnego, stanowiący załącznik Nr 10 do uchwały, 11) wzór danych o nieruchomościach leśnych stanowiący załącznik Nr 11 do uchwały, 12) wzór danych o zwolnieniach w podatku leśnym, stanowiący załącznik Nr 12 do uchwały.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XXVIII/264/08 Rady Miasta Chełm z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 9, poz. 282). § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie od roku podatkowego 2011.

Przewodniczący Rady Zygmunt Gardziński
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LI/352/2009 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/75/2011 Rady Gminy Wólka z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr II/12/10 Rady Gminy Borzechów z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Opodatkowanie sprzedaży runa leśnego

  W wielu publikacjach czytałam, że sprzedaż runa leśnego przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej jest wolna od podatku dochodowego. Są to jakieś (...)

 • VAT przy zakupie samochodu osobowego

  Firma kupiła auto osobowe za 35 000 zł. netto, VAT na fakturze: 7 700 zł. Od zakupu samochodu osobowego odliczyliśmy VAT w wysokości 4 620 zł (60% z 7700 zł). W deklaracji (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Wypłata wynagrodzenia firmie zagranicznej

  Rok podatkowy spółki trwa od listopada 2006 r. do października 2007 r. Spółka wypłaca wynagrodzenie osobie prawnej niemającej siedziby w Polsce i potrąca zryczałtowany (...)

 • Sprzedaż działki leśnej a podatek

  Czy sprzedaż działki leśnej jest zwolniona z 10% ryczałtowego podatku dochodowego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IV / 31/10 Rady Miasta Chełm z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 i lata następne

 • uchwała nr II/10/10 Rady Gminy Borki z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 • uchwała nr II/9/10 Rady Gminy Borki z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

 • uchwała nr III/9/10 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/146/07 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 26 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Miasto Biłgoraj

 • uchwała nr II/11/10 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Lubartowskiego.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.