Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IV/13/11 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/292/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski na 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-03-17
Organ wydający:Rada Gminy Międzyrzec Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 36 pozycja: 825
Hasła:podatek od nieruchomości,zmiana uchwały

UCHWAŁA NR IV/13/11 RADY GMINY MIEDZYRZEC PODLASKI z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/292/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.), Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. W uchwale Nr LI/292/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski na 2011 rok (Dz.Urz.Woj.Lub.Nr 148, poz.2510) § 1 pkt 2 lit.d otrzymuje brzmienie: ,, d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 3,50 zł od 1 m? powierzchni użytkowej,". § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Id: JLPDJ-XWGMX-CYJJE-FSOOF-ONHRG. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/33/11 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany regulaminu korzystania z targowiska na terenie miasta Międzyrzec Podlaski

 • Dziennik Urzędowy

  zestawienie Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 22 lutego 2010r. za 2009 rok.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVIII/277/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Międzyrzec Podlaski

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/100/2012 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/160/2009 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski

 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 6 lutego 2012r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr V/16/11 Rady Gminy Łukowa z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Łukowa na rok 2011.

 • uchwała nr 38/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu.

 • uchwała nr IV/23/11 Rady Miasta Lubartów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/107/07 Rady Miasta Lubartów z dnia 30 października 2007 roku w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 • uchwała nr V/15/2011 Rady Gminy Kłoczew z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/129/2004 Rady Gminy w Kłoczewie z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 • uchwała nr V/14/2011 Rady Gminy Kłoczew z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/227/2010 Rady Gminy Kłoczew z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kłoczew na rok 2011.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.