Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLII/284/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę nr XL/231/06 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 09 marca 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2011-04-08
Organ wydający:Rada Miejska w Sławie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 43 pozycja: 829
Hasła:lokale

UCHWAŁA NR XLII/284/09 RADY MIEJSKIEJ z dnia 29 października 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XL/231/06 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 09 marca 2006 r. w sprawie  zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Na podstawie art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 4 ust.1, art.21 ust.1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21  czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu  cywilnego (Dz. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) uchwala się co następuje : § 1. W uchwale nr XL/231/06 Rady Miejskiej w Sławie w sprawie zasad wynajmowania lokali  mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy § 2 ust.1 tiret 3 i § 3 tiret 5otrzymują  brzmienie: § 2 ust.1 tiret 3 - których miesięczny dochód brutto na członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających zakwalifikowanie do oddania w najem nie przekracza 40%  w gospodarstwie wieloosobowym, 55% w gospodarstwie jednoosobowym minimalnego wynagrodzenia  za pracę, określonego w dzienniku urzędowym, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania § 3 tiret 5 - nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, których miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających zakwalifikowanie do oddania w najem nie  przekracza 20% w gospodarstwie wieloosobowym, 30% w gospodarstwie jednoosobowym  minimalnego wynagrodzenia za pracę , określonego w dzienniku urzędowym, bez względu na tytuł  i źródło ich uzyskania § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. § 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

ID: XRHET-SAYWX-DFYFT-AJWQR-JAYAQ. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.65.1244

  uchwała nr XLVIII/499/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.111.212

  uchwała nr VI/72/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLV/298/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i związanych ze stosunkiem pracy wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Chełmża

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.360.6413

  uchwała nr XV/172/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kórnik

 • DZ. URZ. 2011.136.1529

  uchwała nr Nr VII/42/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr 23/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2011 GMINY IŁOWA

 • uchwała nr III/12/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2011.

 • uchwała nr III/8/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok

 • uchwała nr 13/II/2010 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2011 rok.

 • sprawozdanie Zgromadzenia Celowego Związku Gmin CZG-12 z dnia 10 grudnia 2009r. Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz działalności statutowej Celowego Związku Gmin CZG-12 za rok 2010

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.