Logowanie

Tytuł:

uchwała nr 0007.50.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2011-04-08
Organ wydający:Rada Miejska w Sulechowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 43 pozycja: 854
Hasła:ulice,place,ronda mosty

UCHWAŁA NR 0007.50.2011 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie nadania nazwy rondu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Nadaje się nazwę ?Rondo im. ks. Edwarda Kopra? rondu położonemu u zbiegu dróg publicznych: ul. Armii Krajowej, ul. Kruszyna, ul. Odrzańska oraz ul. Piaskowa, zlokalizowanemu na części działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 940/1 w obrębie 2 miasta Sulechów. 2. Położenie ronda, o którym mowa w ust. 1 przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Załącznik do Uchwały Nr 0007.50.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 marca 2011 r. Zalacznik1.pdf załącznik graficzny

Id: EBVPC-FNYSP-CNBSC-PFVEC-GAYDW. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.377.3327

  uchwała nr VII/47/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Wójtowej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LXIV/138/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 4 listopada 2010r. Zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/134/2005 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie nadania nazwy rondu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.210.6810

  uchwała nr XLIV/192/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 11 października 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu we wsi Drążdżewo

 • DZ. URZ. 2012.2030

  uchwała nr XXV/230/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Zielonej i Bp. Ignacego Krasickiego w Starogardzie Gdańskim.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/276/10 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu ulicznemu w Radzyniu Podlaskim.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

 • Zmiana nazwy sp.z o.o.

  Firma zagraniczna posiada 100% udziałów w spółce z o.o. działającej na terytorium RP. Czy zmiana nazwy (w tym przypadku jedynie rozszerzenie nazwy) wspólnika zagranicznego (...)

 • Zmiana nazwy spółki jawnej

  Składamy wniosek do sądu o zmianę nazwy spólki jawnej. Od którego momentu można używać nowej nazwy - czy do daty zgłoszenia w sądzie, czy od daty decyzji sądu. (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 3 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Przytoczna oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 3 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Przytoczna i jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych

 • uchwała nr V/41/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Skwierzyna

 • uchwała nr V/17/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia jednostek pomocniczych

 • uchwała nr VIII/29/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Kożuchów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.