Logowanie

Tytuł:

zarządzenie nr 97/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo ? wychowawczych w Lublinie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-03-29
Organ wydający:Prezydent Miasta Lublin
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 44 pozycja: 1006
Hasła:koszty utrzymania

Zarządzenie Nr 97/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo ? wychowawczych w Lublinie. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 86 ust. 7 i 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) ? zarządzam, co następuje: §1 Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2011 roku w całodobowych placówkach opiekuńczo ? wychowawczych w Lublinie: 1) Placówka Wielofunkcyjna ?Pogodny Dom? ? 3 356 zł ; 2) Dom Dziecka im. Ewy Szelburg ? Zarembiny ? 3 815 zł ; 3) Dom Dziecka im. Janusza Korczaka ? 4 227 zł ; 4) Rodzinny Dom Dziecka ? 3 221 zł ; 5) Pogotowie Opiekuńcze ? 5 294 zł ; 6) Dom im. Matki Weroniki ? 2 777 zł ; 7) Rodzinny Dom im. Serca Jezusa ? 2 551 zł ; 8) Rodzinny Dom im. św. Dominika ? 2 484 zł ; 9) Dom Młodzieży SOS ? 4 635 zł . §2 Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. §3 Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. §4 Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Id: RICRT-YQCTY-FHSTI-UHXSB-FMCPE. Podpisany

Strona 1

Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk

Id: RICRT-YQCTY-FHSTI-UHXSB-FMCPE. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  zarządzenie nr 3/2009 Starosty Nyskiego z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Nyskiego w 2009 roku

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  zarządzenie nr 8/2010 Starosty Nyskiego z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych powiatu nyskiego w 2010 roku

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 13/2009 Starosty Lubińskiego z dnia 11 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubiński w 2009 r

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.1933

  komunikat Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych przez powiat grodzki Poznań oraz działających na jego zlecenia

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.22.487

  zarządzenie nr 98/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo?wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin.

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumentacja medyczna dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, matka ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czy matka ma prawo wglądu do dokumentacji lekarskiej dziecka?

 • Czas pracy nauczyciela doradcy metodycznego

  Nauczyciela doradca metodyczny jest zatrudniony w szkole podstawowej ze zniżką godzin od 1/3 do 2/3 i realizuje zadania powierzone przez organ prowadzący w ośrodku doskonalenia (...)

 • Aktualizacja wywiadu środowiskowego

  Jak często trzeba przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy w sytuacji wypłaty osobie zasiłku stałego lub okresowego? Wywiad ma jedynie sprawdzić czy może być realizowany (...)

 • Import towarów a kurs walut

  Zakupiłem samochody ze Szwajcarii, zakup stanowi import towarów. Jaką datę przyjąć do ustalenia kursu walut w podatku dochodowym od osób fizycznych?

 • Pojęcie kosztów utrzymania i wychowania dziecka

  W jaki sposób doktryna prawa cywilnego definiuje pojęcie kosztów utrzymania i wychowania dziecka?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr 96/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Miasta Lublin na prawach powiatu.

 • decyzja nr OLB-4210-71(10)/2010/2011/16251/II/AG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez przedsiębiorstwo energetyczne Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biłgoraju.

 • uchwała nr V/40/11 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Zamość.

 • uchwała nr V/39/11 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Zamość oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 • uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Uchanie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Uchanie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.