Logowanie

Tytuł:

ogłoszenie nr RG.7113.1.2011 Wójta Gminy Lubartów z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2010 r. położonych na obszarze Gminy Lubartów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-03-29
Organ wydający:Wójt Gminy Lubartów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 44 pozycja: 1008
Hasła:czynsze

OGŁOSZENIE NR RG.7113.1.2011 WÓJTA GMINY LUBARTÓW z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2010 r. położonych na obszarze Gminy Lubartów W nawiązaniu do § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części /Dz.U.2007, Nr 250, poz. 1873/ w załączniku przesyłam "Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2010 rok położonych na obszarze Gminy Lubartów" do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Zast. Wójta mgr inż. Jacek Pióro

Załącznik do Ogłoszenia Nr RG.7113.1.2011 Wójta Gminy Lubartów z dnia 15 marca 2011 r. Zalacznik1.pdf Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2010 roku położonych na obszarze Gminy Lubartów

Id: HNOSQ-XNECA-WXGLD-UIMDP-XBCDY. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  ogłoszenie nr 1/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 16 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze Gminy Miejskiej Pabianice

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.52.64

  ogłoszenie nr 1 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Miasta Grajewo

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.50.88

  ogłoszenie Burmistrza Moniek z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Mońki

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • ogłoszenie nr 19/2011 Burmistrza Ryk z dnia 9 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Ryki.

 • zarządzenie nr 97/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo ? wychowawczych w Lublinie.

 • zarządzenie nr 96/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Miasta Lublin na prawach powiatu.

 • decyzja nr OLB-4210-71(10)/2010/2011/16251/II/AG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez przedsiębiorstwo energetyczne Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biłgoraju.

 • uchwała nr V/40/11 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Zamość.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.