Logowanie

Tytuł:

informacja nr 1 Burmistrza Miasta Krasnystaw z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Miasta Krasnystaw

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-04-11
Organ wydający:Burmistrz Miasta Krasnystaw
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 52 pozycja: 1110
Hasła:czynsze

INFORMACJA NR 1 BURMISTRZA MIASTA KRASNYSTAW z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Miasta Krasnystaw Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. Nr 250, poz. 1873). 1) Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Miasto Krasnystaw stanowi załącznik do niniejszej informacji. 2) Zestawienie danych, o których mowa w pkt. 1 podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Burmistrz Krasnegostawu Andrzej Jakubiec

Załącznik do Informacji Nr 1 Burmistrza Miasta Krasnystaw z dnia 24 marca 2011 r. Zalacznik1.pdf Załącznik Nr 1 - Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Miasto Krasnystaw

Id: MFXEF-OBWYR-ZFBFN-PHAGL-IJJWR. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  informacja nr 1 Burmistrza Miasta Krasnystaw z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Miasta Krasnystaw

 • Dziennik Urzędowy

  informacja nr 1 Wójta Gminy Krasnystaw z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszrze Gminy Krasnystaw

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  ogłoszenie nr 1/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 16 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze Gminy Miejskiej Pabianice

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • porozumienie nr 50 Wojewody Lubelskiego; Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 11 marca 2011r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

 • roztrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.4131.98.2011 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 marca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/23/11 Rady Gminy Zakrzew z dnia 28 lutego 2011 r. w części.

 • uchwała nr Nr V/23/11 Rady Gminy Zakrzew z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Zakrzew lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

 • uchwała nr V/44/11 Rady Gminy Zamość z dnia 9 marca 2011r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 • uchwała nr V/43/11 Rady Gminy Zamość z dnia 9 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę Zamość publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.