Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IV/40/11 Rady Gminy Niemce z dnia 3 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-05-12
Organ wydający:Rada Gminy Niemce
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 67 pozycja: 1315
Hasła:usługi opiekuńcze

UCHWAŁA NR IV/40/11 RADY GMINY NIEMCE z dnia 3 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), Rada Gminy Niemce uchwala co następuje: § 1. Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/350/04 Rady Gminy Niemce z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymuje brzmienie określone w załączniku do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niemce. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Id: JLCMK-FZMNN-GFOAJ-QELSY-YIEZZ. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr IV/40/11 Rady Gminy Niemce z dnia 3 marca 2011 r. Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

dochód osoby lub osoby w rodzinie określony według kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm powyżej 100% do 120% powyżej 120% do 140 % powyżej 140% do 160 % powyżej 160% do 180 % powyżej 180 % wysokość odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistyczne usług opiekuńczych 15 % 30 % 50 % 60 % 80 %

Id: JLCMK-FZMNN-GFOAJ-QELSY-YIEZZ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.577

  uchwała nr XXIV/199/2008 Rady Gminy Karnice z dnia 17 września 2008r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.43.1237

  uchwała nr 194/XXIX/09 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 kwietnia 2009r. zmieniająca Uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.578

  uchwała nr XXVI/216/2008 Rady Gminy Karnice z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.353

  uchwała nr XXII/199/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.8.188

  uchwała nr XXIX/227/09 Rady Gminy Zarzecze z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

porady prawne online

Porady prawne

 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze

  Jakie rozporządzenie reguluje szczegółowe kwestie dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi?

 • Vat na usługi ogrodnicze

  Jaka stawka podatku VAT obowiązuje dla usług ogrodniczych typu utrzymanie terenów zielonych, koszenie trawników, przycinanie żywopłotów?

 • Opodatkownie VAT-em usług świadczonych za granicą

  Jestem zarejestrowanym w Polsce podatnikiem VAT. Dokonałem usługi tłumaczenia na rzecz firmy niemieckiej (nie będącej rezydentem w Polsce). Czy mogę tutaj wystawić (...)

 • Roboty instalacyjne - ryczałt 5,5%

  Wykonuję usługi ślusarki budowlanej: naprawa i regulacja zamków w drzwiach, wymiana wkładek, regulacja i naprawa okien itp. Usługi wykonuję dla Sp-ni mieszkaniowych (...)

 • Usługi doradztwa i reklamowe-stawka Vat

  Firma nasza korzysta z usług firmy polskiej, która jest przedstawicielem targów w Moskwie. Wystawiają nam fakturę za swoje usługi (wynajmują stoisko, świadczą usługi (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Michów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 • uchwała nr V/32/11 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/177/06 Rady Gminy Łaszczów z dnia 26 czerwca 2006 r.

 • uchwała nr V/31/11 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Łaszczowie

 • uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Krzywda z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia granic obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 w Radoryżu Kościelnym.

 • uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Krzywda z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia granic obwodu publicznego Gimnazjum Nr 1 w Hucie Dąbrowie.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.