Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XI/107/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 maja 2011r. w sprawie wzniesienia pomnika Wincentego Witosa w Gorzowie Wlkp.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2011-06-22
Organ wydający:Rada Miasta Gorzowa Wlkp.
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 70 pozycja: 1350
Hasła:pomniki i tablice

UCHWAŁA NR XI/107/2011 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wzniesienia pomnika Wincentego Witosa w Gorzowie Wlkp. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje: § 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. postanawia wznieść pomnik Wincentego Witosa w Gorzowie Wlkp. przy ul. Cichońskiego nr działki 2241/4 w obrębie nr 5. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Grażyna Wojciechowska
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/159/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wzniesienia na terenie parku Górczyńskiego w Gorzowie Wlkp., pomnika Włodzimierza Korsaka

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LXIII/993/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2009r. w sprawie wzniesienia pomnika w formie obelisku upamiętniającego Nauczycieli Tajnego Nauczania, Pionierów, Nauczycieli, Pedagogów i Pracowników Oświaty na terenie Cmentarza Komunalnego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Żwirowej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LXIII/994/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2009r. w sprawie wzniesienia pomników Ernsta Henselera i Jana Korcza na skwerze przy ul. Łokietka w Gorzowie Wlkp.

 • Dziennik Urzędowy

  wyrok nr I SA/Go 529/10 z dnia 30 czerwca 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp., sygn. akt I SA/Go 529/10 wraz z uzasadnieniem.

 • Dziennik Urzędowy

  informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XI/97/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 maja 2011r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 w Gorzowie Wlkp.

 • uchwała nr XI/96/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim

 • uchwała nr XI/94/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.

 • uchwała nr VIII/72/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Trzebiszewie

 • uchwała nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Świniarach

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.