Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VIII/49/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2011-06-22
Organ wydający:Rada Miejska w Międzyrzeczu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 70 pozycja: 1351
Hasła:podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR VIII/49/11 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU z dnia 26 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Na podstawie art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 ze zm.1) ), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. Nr 136 poz. 969 ze zm.2) ) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz. 1682 ze zm.3) ) uchwala się, co następuje: § 1. W załączniku do uchwały Nr V/26/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2011r. Nr 30, poz. 627) w wierszu o liczbie porządkowej 12, w miejsce: "Tadeusz Grabas" wpisuje się:"Beata Graca-Szewczyczak". § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Jerzy Gądek

1) Zmiany 2) Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475. wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825; z 2007r. Nr 109 poz. 747; z 2008r. Nr 116 poz. 730, Nr 237 poz. 1655; z 2009r. Nr 56 poz. 458; z 2010r. Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475. 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 216 poz. 1826; z 2005r. Nr 143 poz. 1199, Nr 164 poz. 1365, Nr 179 poz. 1484; z 2006r. Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825; z 2008r. Nr 116 poz. 730; z 2009r. Nr 56 poz. 458; z 2010r. Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475.

Id: NFKGW-RGUBU-CCAYA-WJMIN-NDEGM. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.105.1670

  uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Adamówka z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.82.1405

  uchwała nr VIII/36/2011 Rady Gminy Zaklików z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.15.13

  uchwała nr XX/131/08 Rady Gminy Filipów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.117.1797

  uchwała nr XI/106/11 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.12.282

  uchwała nr L/545/10 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XI/107/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 maja 2011r. w sprawie wzniesienia pomnika Wincentego Witosa w Gorzowie Wlkp.

 • uchwała nr XI/97/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 maja 2011r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 w Gorzowie Wlkp.

 • uchwała nr XI/96/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim

 • uchwała nr XI/94/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.

 • uchwała nr VIII/72/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Trzebiszewie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.