Logowanie

Tytuł:

uchwała nr X/81/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Sól ? Miasto oraz określenia granic ich obwodów.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2011-06-30
Organ wydający:Rada Miejska w Nowej Soli
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 73 pozycja: 1381
Hasła:szkoły

UCHWAŁA NR X/81/11 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Sól ? Miasto oraz określenia granic ich obwodów. Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) Rada Miejska w Nowej Soli uchwala co, następuje: § 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Sól ? Miasto: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki ul. Szkoła 1, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi ul. Staszica 1, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Botaniczna 22, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego ul. Walki Młodych 2, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Kościuszki 26, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Janusza Korczaka ul. Matejki 29. § 2. Granice obwodów publicznych szkół podstawowych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. § 4. Traci moc uchwała Nr VI/41/99 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 lutego 1999 roku w sprawie publicznych szkół podstawowych i ich obwodów. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Id: IHWID-UQVLX-HXWEN-VJSYS-BDETC. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr X/81/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 maja 2011 r. Zalacznik1.doc

Id: IHWID-UQVLX-HXWEN-VJSYS-BDETC. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.47.1025

  uchwała nr L/378/10 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleszyce oraz określenia granic ich obwodów.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/82/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Sól ? Miasto oraz określenia granic ich obwodów.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/290/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/270/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych oraz określenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.159.301

  uchwała nr 93/IX/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 50/VII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 21.04.2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczekociny

 • DZ. URZ. 2012.2248

  uchwała nr XXII/113/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupia Jędrzejowska.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VIII/123/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Żary.

 • uchwała nr VIII/97/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne miasta Żary

 • uchwała nr VIII/94/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia statutu żłobka Gminy Żary o statusie miejskim

 • uchwała nr X/74/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Samorządowego ?Bajka? w Słubicach.

 • uchwała nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 maja 2011r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Słubice


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.