Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VI/36/11 Rady Gminy Zabór z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2011-07-26
Organ wydający:Rada Gminy Zabór
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 81 pozycja: 1603
Hasła:żłobki

UCHWAŁA NR VI/36/11 RADY GMINY ZABÓR z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do  lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) Rada Gminy Zabór uchwala, co następuje: § 1. Ustala się opłatę za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów  dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Zabór w wysokości 50 złotych. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zabór.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń  w urzędzie gminy i w poszczególnych sołectwach

Przewodniczący Rady Stanisław Myśliwiec

ID: FQVLO-AYGGA-DBWSV-NWDHJ-YWCEZ. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.230.3705

  uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy Granowo z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. 2012.170

  uchwała nr XIV/102/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.177.2

  uchwała nr XIII/80/11 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/106/11 Rady Miasta Puławy z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.165.305

  uchwała nr XII/114/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

porady prawne online

Porady prawne

 • Opłaty za przerejestrowanie spółki

  Ile wynosi wpis stały za przerejestrowanie sp. z o.o. z RHB do KRS, a ile wynosi zarejestrowanie zmiany aktu założycielskiego sp. z o.o. wpisanej do KRS? Jakie są dodatkowe (...)

 • Założenie klubu sportowego

  Chcemy założyć klub sportowy w małej miejscowości. Jakie dokumenty należy złożyć i gdzie? Jak prowadzić księgi rachunkowe dla takiego klubu? Jakie obowiązują? (...)

 • Wykreślenie hipoteki

  1 lipca 2005 złożyłam wniosek (KW-WPIS) o wykreślenie hipoteki zwykłej (16516CHF) i kaucyjnej (8258CHF) z księgi wieczystej. Sąd wezwał mnie do usunięcia braków (...)

 • Wykreślenie z rejestru spółki jawnej - koszt

  Ile kosztuje złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru spółki jawnej?

 • Rejestr zastawów rejestrowych

  Z czego składa się numer pozycji rejestru zastawów i gdzie to znależć? Jak wygląda postanowienie Sądu Rejonowego Wydział Rejestru Zastawów o wpis do rejestru zastawów (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VI/34/11 Rady Gminy Zabór z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Droszków

 • uchwała nr VI/33/11 Rady Gminy Zabór z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Droszków

 • uchwała nr VI/29/11 Rady Gminy Zabór z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/03 Rady Gminy Zabór z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów za wyniki w nauce uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Zaborze

 • uchwała nr X/46/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 20 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych.

 • uchwała nr XI/58/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.