Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VI/24/11 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2011-06-09
Organ wydający:Rada Gminy Międzyrzec Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 87 pozycja: 1645
Hasła:pomoc materialna

UCHWAŁA NR VI/24/11 RADY GMINY MIEDZYRZEC PODLASKI z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Na podstawie art. 39, ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90m, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), RADA GMINY uchwala, co następuje: § 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawawch, o których mowa w art. 90c, ust. 2 i art. 90n, ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.). § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Międzyrzec Podlaski. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Id: FJRDD-ISLQD-LMACP-GSXEM-RYUQJ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1677

  uchwała Nr XIII/164/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1147

  uchwała nr XXVI/99/12 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 marca 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komańczy do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/105/12 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 marca 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • DZ. URZ. 2011.154.3226

  uchwała nr 92/XI/2011 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 17 października 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/74/2011 Rady Gminy Lubycza Królewska z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubyczy Królewskiej do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VII/31/20011 Rady Gminy Księżpol z dnia 18 marca 2011r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Głusk z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 r.

 • uchwała nr VI/65/11 Rady Miasta Chełm z dnia 25 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Chełm.

 • uchwała nr VI / 55 /11 Rady Miasta Chełm z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Miasta Chełm

 • uchwała nr VI/42/2011 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Bychawa".


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.