Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IX/103/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie nr VIII/66/11 z dnia 19 maja 2011 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego- zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2011-08-16
Organ wydający:Rada Miejska w Skwierzynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 89 pozycja: 1787
Hasła:przedszkola




Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/72/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Trzebiszewie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/95/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/75/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Trzebiszewie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/76/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Świniarach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVIII/217/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie Statutu Gminy Skwierzyna

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IX/102/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

 • uchwała nr IX/96/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia, trybu i sposobu powoływania i odwoływania czlonków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • uchwała nr IX/95/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym

 • uchwała nr IX/93/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Skwierzyna

 • uchwała nr IX/82/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.