Logowanie

Tytuł:

informacja nr informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 sierpnia 2011r. o przedsiębiorcy ubiegającym się o udzielenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2011-08-31
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 98 pozycja: 1877
Hasła:energetyczne prawo

INFORMACJA NR INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 25 sierpnia 2011 r. o przedsiębiorcy ubiegającym się o udzielenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła Do Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu wpłynął wniosek przedsiębiorcy: Sydkraft Term Spółka z ograniczoną działalnością z siedzibą w Złotowie przy ul. Za Dworcem 3, o udzielenie koncesji na wytwarzanie ciepła. Wnioskodawca został wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 17 grudnia 2001 r. pod numerem 0000070528. Jedynym wspólnikiem jest E.On SVERIGE AB. Wnioskodawca będzie prowadził działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła w 19 źródłach ciepła zlokalizowanych w 4 województwach - w wielkopolskim w miejscowościach Poznań, Suchy Las, Murowana Goślina, Łopuchowo, Grodzisk Wlkp., Wolsztyn, w dolnośląskim w miejscowościach Milicz i Chojnów, w lubuskim w miejscowościach Wschowa, Świebodzin i Sulechów oraz w województwie pomorskim w miejscowości Czarna Woda. Łączna zainstalowana moc eksploatowanych źródeł ciepła wynosi 18,83 MWt. Źródła te opalane są gazem ziemnym, olejem opałowym i biomasą.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu Irena Gruszka

Id: MJMPS-YYAME-BBLAE-HFNLY-WUQVJ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.264.4208

  informacja nr informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 sierpnia 2011r. o przedsiębiorcy ubiegającym się o udzielenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła

 • DZ. URZ. 2011.112.2336

  informacja nr informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 sierpnia 2011r. o przedsiębiorcy ubiegającym się o udzielenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła

 • Dziennik Urzędowy

  informacja nr informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 sierpnia 2011r. o przedsiębiorcy ubiegającym się o udzielenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła

 • Dziennik Urzędowy

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 kwietnia 2010r. o podmiocie ubiegającym się o koncesję

 • DZ. URZ. 2012.179

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 grudnia 2011r. o przedsiębiorcy ubiegającym się o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XI/84/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Drezdenko

 • uchwała nr IX/50/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały NrVII/42/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 czerwca 2011r.w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wymiarki.

 • uchwała nr IX/48/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie: zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wymiarki

 • uchwała nr IX/94/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Skwierzynie i nadania mu Statutu

 • uchwała nr VI/55/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.