Logowanie

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.263.2011.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 4 lipca 2011r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2011-08-31
Organ wydający:Wojewoda Lubuski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 98 pozycja: 1879
Hasła:rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.295.2011.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 lipca 2011r.

 • Dziennik Urzędowy

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.292.2011.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 lipca 2011r.

 • Dziennik Urzędowy

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.298.2011.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 26 lipca 2011r.

 • Dziennik Urzędowy

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.293.2011.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 21 lipca 2011r.

 • Dziennik Urzędowy

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.294.2011.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 26 lipca 2011r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Urlop wypoczynkowy młodocianego

  Od 1 lipca 2010 roku zatrudniam pracownika młodocianego do nauki zawodu. Ile i od kiedy przysługuje mu urlopu w 2010 roku, a ile w 2011 roku?

 • Rezygnacja z pracy

  Pracownik zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony, pracował w firmie mniej niż 6-mcy. Okres wypowiedzenia wynosi więc 2 tygodnie. Dnia 20.06.2011 pracownik (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • ogłoszenie Starosty Świebodzińskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Świebodzińskiego

 • informacja nr informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 sierpnia 2011r. o przedsiębiorcy ubiegającym się o udzielenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła

 • uchwała nr XI/84/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Drezdenko

 • uchwała nr IX/50/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały NrVII/42/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 czerwca 2011r.w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wymiarki.

 • uchwała nr IX/48/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie: zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wymiarki

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.