Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXII/147/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Policealnej Nr 1 w Nowej Soli

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-05-23
Organ wydający:Rada Powiatu Nowosolskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1084
Hasła:szkoły

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Policealnej Nr 1 w Nowej Soli Na podstawie art. 12 pkt 8 lit i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego Kuratora Oświaty uchwala się, co następuje: § 1. Z dniem 31 sierpnia 2012r. likwiduje się Publiczną Szkołę Policealną Nr 1 w Nowej Soli, ul. Witosa 25. § 2. Obowiązek zapewnienia możliwości kontynuowania nauki nie występuje z powodu braku uczniów w szkole, o której mowa w § 1. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosolskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Jarosław Susk
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/152/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 25 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nowej Soli.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/164/09 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Nowej Soli

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/243/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 "Elektryk" im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/248/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/251/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXII/146/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie

 • uchwała nr XXII/145/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie

 • uchwała nr XXII/144/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie

 • uchwała nr XXII/143/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli

 • uchwała nr XXII/142/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.