Logowanie

Tytuł:

zarządzenie nr 1/III/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 marca 2012r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Gminy Lublin ? miasta na prawach powiatu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-03-08
Organ wydający:Prezydent Miasta Lublin
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1131
Hasła:koszty utrzymania

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

?

Lublin, dnia 8 marca 2012 r. Poz. 1131

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Gminy Lublin ? miasta na prawach powiatu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 60 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Ustalam miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie miasta Lublin w roku 2012: 1) Dom Pomocy Społecznej ,,Kalina? ul. Kalinowszczyzna 84 ? 2 871 zł ; 2) Dom Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej ul. Archidiakońska 7 ? 3 135 zł ; 3) Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Głowackiego 26 ? 2 994 zł ; 4) Dom Pomocy Społecznej ?Betania? Al. Kraśnicka 223 ? 2 741 zł ; 5) Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie ul. Kosmonautów 78 ? 3 361 zł ; 6) Prawosławny Dom Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej ul. Dolińskiego 1 ? 2 767 zł ; 7) Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Lublinie przy ul. Ametystowej 22 im. Błogosławionego Jana Pawła II ? 3 988 zł . § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. § 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 104/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Miasta Lublin na prawach powiatu

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie nr 1/2012 Starosty Świdnickiego z dnia 1 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Świdnickiego

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 737/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 7 października 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Miasta Lublin na prawach powiatu

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie Starosty Świdnickiego z dnia 2 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Świdnickiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.540

  komunikat Starosty Pilskiego z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2012.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zestawienie nr 1/12 Burmistrza Józefowa z dnia 7 marca 2012r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Józefów.

 • sprawozdanie nr 1 Starosty Lubelskiego z dnia 20 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok

 • zestawienie nr 1/2012 Wójta Gminy Niemce z dnia 24 lutego 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Niemce

 • ogłoszenie Starosty Zamojskiego z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie częściowej modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków oraz lokali dla terenu gminy Skierbieszów

 • ogłoszenie nr GKN. 6620.289-5/2011.AW Starosty Bialskiego z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie projektu operatu opisowo ? kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów obrębów geodezyjnych w gminie LEŚNA PODLASKA.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.