Logowanie

Tytuł:

zarządzenie nr 0050.30.1.2012 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-06-05
Organ wydający:Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1145
Hasła:sprawozdania z wykonania budżetu

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

13:08

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Na podstawie art. 267 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn zm.) zarządza się co następuje § 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelec Krajeńskich za rok 2011 stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Strzelec Krajeńskich Wiesław Sawicki Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.30.1.2012 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 30 marca 2012r. Zalacznik1.pdf
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 165/2009 Wójta Gminy Przewóz z dnia 13 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.199.2

  zarządzenie nr 146/09 z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.172.2499

  uchwała nr VI/42/2011 Rady Gminy Tryńcza z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.149.1

  zarządzenie nr 289/10 Burmistrza Łap z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.111.2050

  uchwała nr XXXVIII/396/10 Rady Gminy Solina z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Solina za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XX/127/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

 • uchwała nr XIV/94/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 maja 2012r. o zmianie uchwały Nr XI/51/07 Rady Gminy Trzebiel z dnia 12 grudnia 2007r. w sprawie regulaminu gminnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży dla uczniów klas trzecich szkoły gimnazjalnej

 • uchwała nr XIV/90/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli logopedów i pedagogów

 • uchwała nr XIV/88/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uznania za pomnik przyrody

 • uchwała nr XX/165/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.