Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XX/243/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały wprowadzenia na terenie Gminy Świebodzin programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-06-05
Organ wydający:Rada Miejska w Świebodzinie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1148
Hasła:zwierzęta

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

13:07

w sprawie zmiany uchwały wprowadzenia na terenie Gminy Świebodzin programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. , Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) uchwala się co następuje : § 1. W uchwale Nr XVIII/212/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Świebodzin programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2012r., poz. 801), § 15 otrzymuje brzmienie : ?§ 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia?. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Tomasz Olesiak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2431

  uchwała nr XV/54/2012 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiśniewo".

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4307

  uchwała nr 80/XVIII/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3087

  uchwała nr 311/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia??

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4201

  uchwała nr XV/75/2012 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strachówka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4470

  uchwała nr XIV/91/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głowaczów

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XX/244/12 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie podziału Gminy Świebodzin na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • uchwała nr XX/245/12 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie podziału Gminy Świebodzin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • zarządzenie nr 0050.30.1.2012 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

 • uchwała nr XX/127/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

 • uchwała nr XIV/94/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 maja 2012r. o zmianie uchwały Nr XI/51/07 Rady Gminy Trzebiel z dnia 12 grudnia 2007r. w sprawie regulaminu gminnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży dla uczniów klas trzecich szkoły gimnazjalnej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.