Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVIII/198/12 Rady Miasta Puławy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Puławy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-03-20
Organ wydający:Rada Miasta Puławy
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1235
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

?

Lublin, dnia 20 marca 2012 r. Poz. 1235

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje: § 1. Nadaje się nazwę Juliana Opani ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Puławy, oznaczonej na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy. § 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. § 4. Traci moc Uchwała Nr VIII/76/07 Rady Miasta Puławy z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Puławy.

Przewodniczący Rady Miasta Puławy Zbigniew Śliwiński

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego ?2? Poz. 1235 ?

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/198/12 Rady Miasta Puławy z dnia 23 lutego 2012r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/396/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Puławy.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/190/12 Rady Miasta Puławy z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Puławy

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/197/12 Rady Miasta Puławy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Puławy

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/165/11 Rady Miasta Puławy z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy placu w mieście Puławy

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/223/12 Rady Miasta Puławy z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Puławy

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Miejsce rejestracji spółki cywilnej

  Dwie osoby fizyczne, jedna z nich mieszka w mieście A, druga w mieście B. Postanawiają uruchomić działalność - spółkę cywilną. Jedna z tych osób posiada dodatkowo (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVIII/197/12 Rady Miasta Puławy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Puławy

 • uchwała nr XV/171/12 Rady Miasta Chełm z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • uchwała nr XVI/104/2012 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012

 • uchwała nr XVIII/77/12 Rady Gminy Końskowola z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Końskowola.

 • uchwała nr X/74/2011 Rady Gminy Kąkolewnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.