Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XV.19.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-08-07
Organ wydający:Rada Powiatu Żagańskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1545
Hasła:oświata i wychowanie,szkoły

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 sierpnia 2012 r. Poz. 1545

UCHWAŁA NR XV.19.2012 RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Lubuskiego Kuratora Oświaty, uchwala się, co następuje: § 1. Z dniem 31 sierpnia 2012 roku likwiduje się Liceum Profilowane wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej przy ul. Pałacowej 1, 68-120 Iłowa. § 2. 1) Mienie pozostałe po likwidacji Liceum Profilowanego przeznacza się na wyposażenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej. 2) Należności i zobowiązania zlikwidowanego Ponadgimnazjalnych w Iłowej. Liceum Profilowanego przejmuje Zespół Szkół

15:17:40

§ 3. Dokumentację zlikwidowanej szkoły przejmuje Starosta Żagański, za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żagańskiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV.21.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie.

 • DZ. URZ. 2012.2140

  uchwała nr XVIII/202/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach

 • DZ. URZ. 2012.2126

  uchwała nr XVIII/188/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5696

  uchwała nr XVII/170/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4410

  uchwała nr XVII/135/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku ul. Ogrodnicza 6

porady prawne online

Porady prawne

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

 • Zespół ustalający przyczyny wypadku przy pracy

  Czy zespół ustalający przyczyny wypadku może składać się tylko z dwóch inspektorów społecznych B.H.P.?

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Składki ZUS a student-przedsiębiorca

  Czy studenci prowadzący działalność gospodarczą (np. w postaci sp. jawnej) również muszą płacić składki ZUS na ubezpieczenie emerytalne i rentowe?

 • Zezwolenia na szkolenia

  Spółka szkoli odpłatnie chętne osoby w zakresie wykonywania prac budowlanych. Szkolenia trwają ok. 2 tygodni. Częścią szkolenia są zajęcia praktyczne - drobne prace (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XV.18.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Tekstylno Handlowych w Żaganiu.

 • uchwała nr XV.17.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu.

 • uchwała nr XV.16.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu.

 • uchwała nr XV.15.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia 2 - letniej zasadniczej szkoły zawodowej  w 3 - letnią zasadniczą szkołę zawodową w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej

 • uchwała nr XV.14.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia 2 - letniej zasadniczej szkoły zawodowej  w 3 - letnią zasadniczą szkołę zawodową w Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.