Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1607

Tytuł:

wyrok nr II SA/Go 339/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 czerwca 2012r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 13.06.2012 r., sygn. akt II SA/Go 339/12 w przedmiocie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sława.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-08-30
Organ wydający:Wojewódzki Sąd Administarcyjny w Gorzowie Wielkopolskim
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1607
Hasła:wyroki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 sierpnia 2012 r. 10:56:29

WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM SYGN. AKT II SA/Go 339/12 z dnia 13 czerwca 2012r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędziowie Protokolant Sędzia WSA Mirosław Trzecki Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz Sędzia WSA Marek Szumilas (spr.) sekr. sąd. Elżbieta Dzięcielewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 czerwca 2012r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego we Wschowie na uchwałę Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 sierpnia 2011r., nr XII/89/11 w przedmiocie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sława I. stwierdza nieważność § 3 ust 1 i § 4 ust 1 zaskarżonej uchwały, II. w pozostałej części skargę oddala, III. stwierdza, że zaskarżona uchwała w zakresie określonym w punkcie I wyroku nie podlega wykonaniu.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  wyrok nr II SA/Go 584/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 października 2011r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 20.10.2011 r., sygn. akt II SA/Go 584/11 w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego, z których mogą korzystać dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Zwierzynie.

 • Dziennik Urzędowy

  wyrok nr II SA/Go 576/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 września 2011r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. zdnia 28.09.2011 r., sygn. akt II SA/Go 576/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.

 • Dziennik Urzędowy

  wyrok nr II SA/Go 578/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 października 2011r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 20.10.2011 r., sygn. akt II SA/Go 578/11 w sprawie czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Trzebiechów.

 • Dziennik Urzędowy

  wyrok nr II SA/Go 558/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 września 2011r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., sygn. akt II SA/Go 558/11 z dnia 22 września 2011 r., w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych (...) na terenie Miasta i Gminy Dobigniew

 • Dziennik Urzędowy

  wyrok nr sygn. akt II SA/Go 448/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 31 sierpnia 2011r. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., sygn. akt II SA/Go 448/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r., uwzględniający skargę na akt prawa miejscowego

porady prawne online

Porady prawne

 • Prawomocność wyroku sądu administracyjnego

  Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym stwierdził nieważność części przepisów uchwały, na mocy której zbywane są gminne lokale mieszkalne. W wyroku (...)

 • Struktura sądu administracyjnego

  Jaka jest struktura organizacyjna sądów administracyjnych oraz ich właściwość? Jaki jest tryb powoływania na stanowisko sędziego sądu administracyjnego?

 • Możliwości rozstrzygnięcia skargi przez NSA

  Skarżący złożył skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do NSA. Czy NSA może rozstrzygnąć sprawę merytorycznie, czy jedynie oddalić skargę (...)

 • Droga do wyegzekwowania posiadanego wyroku WSA

  Jestem w posiadaniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wyrok uchyla zaskarżony rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz poprzedzający go rozkaz (...)

 • Uchylenie decyzji administracyjnej

  WSA po rozpoznaniu sprawy wydał wyrok, w którym uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji. Jaki jest kolejny etap postępowania - czy sąd zwróci (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1606

  uchwała nr XXIV/164/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Lubsko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1605

  uchwała nr XXIII/144/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1604

  uchwała nr 137/6/XVI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w Iłowej

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1603

  uchwała nr 138/6/XVI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1602

  uchwała nr XXIII/145/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 sierpnia 2012r. o zmianie uchwały Nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.